‫BroadSoft ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ VoIP Logic

GAITHERSBURG, Md., Nov. 01, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT) ผู้นำระดับโลกในด้านการให้บริการซอฟต์แวร์การสื่อสารแบบครบวงจร (UCaaS) ได้เข้าซื้อ VoIP Logic ผู้ค้าส่งของบริการการสื่อสารแบบคลาวด์ที่มีฐานใน BroadWorks ให้กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา VoIP Logic ได้ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจของการขายส่งแบบคลาวด์ให้กับลูกค้า รูปแบบคลาวด์ดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าไปในผลงาน BroadSoft BroadCloud และตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการที่ต้องการจะควบคุมแพลตฟอร์มของเขาอย่างรัดกุมมากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดพร้อมกับความยืดหยุ่นทางภูมิศาสตร์ ความปลอดภัย และความพร้อมในการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว VoIP Logic ได้ส่งมอบการควบคุมและความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ให้บริการในการออกแบบ รวบรวม และ อัพเดทบริการคลาวด์ของพวกเขาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแอพลิเคชัน PBX และ BroadSoft UC-One คลาวด์ที่ขึ้นชื่อ VoIP Logic จะเพิ่มโซลูชั่น BroadCloud UCaaS ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการยกระดับความสามารถที่อุดมไปด้วยคุณลักษณะ ความยืดหยุ่น และความน่าเชื่อถือของ BroadWorks และ UC-One เมื่อเปลี่ยนแปลงจาก โครงสร้างพื้นฐานที่เน้น CAPEX ไปยังรูปแบบการให้บริการ OPEX ที่มีความยืดหยุ่น VoIP Logic จะนำเสนอตัวแทนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นของผลงาน BroadSoft SaaS

“เรามองเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการทำธุรกิจในปัจจุบันนล้วนแต่ส่งผ่านบริการคลาวด์ทั้งนั้น ซึ่งเป็นเหตุผลให้ BroadSoft ได้กลายเป็นคู่ค้าการเปลี่ยนแปลงทางคลาวด์สำหรับผู้ให้บริการที่กำลังค้นหาวิธีในการเร่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอันเป็นมรดกของพวกเขาให้กลายเป็นเครือข่ายที่สามารถให้บริการแอพลิเคชันคลาวด์สำหรับการสื่อสารแบบครบวงจรในมือถือ การทำงานเป็นกลุ่ม และความผูกพันของลูกค้า” หัวหน้าฝ่ายดิจิตอลและเจ้าหน้าที่การตลาดของ BroadSoft Taher Behbehani กล่าวไว้ “VoIP Logic ได้เพิ่มความแข็งแรงให้กับผลงานโซลูชั่น BroadCloud UCaaS ของเรา และความสามารถในการที่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากคลาวด์”

สำหรับปี 2016 BroadSoft คาดว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะมีส่วนทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ $800,000 และจะปรับลด $0.01  ต่อกำไรแบบ non-GAAP ของเขา

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวแถลงการณ์ฉบับนี้อาจประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เอกชนปฏิรูปปี 2538 แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าฉบับนี้อาจจะถูกระบุโดยการใช้คำและวลีเช่น “จะ” และ “ทำให้เป็นไปได้” พร้อมกับคำและวลีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันและอาจรวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับความสามารถของ BroadSoft ที่จะรวมการดำเนินงาน VoIP Logic ลงในโซลูชั่น BroadCloud ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อ และผลิตภัณฑ์และบริการที่ VoIP Logic ได้มอบให้แก่ BroadSoft และลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการ พร้อมกับผลกระทบที่คาดว่าการซื้อกิจการจะมีต่อผลการประกอบการทางธุรกิจของ BroadSoft ผลของเหตุการณ์ที่ได้อธิบายไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่สามารถคาดเดาได้และไม่สามารถคาดเดาได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์เอาไว้ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ความเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ทางการเงินและอื่น ๆ ที่ได้มาจากการเข้าซื้อจะไม่ได้เป็นจริง หรือต่ำกว่า หรือใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เพื่อทำให้เป็นจริงได้ ถึง BroadSoft ไม่ประสบความสำเร็จในการรวมการดำเนินงาน VoIP Logic ให้เป็นของตนเอง หรือ BroadSoft ไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าหรือบุคลากรของ VoIP Logic ไว้ได้ รวมทั้งปัจจัยที่มีอยู่ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ในแบบฟอร์ม 10-K ของ BroadSoft สำหรับปีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และในเอกสารอื่น ๆ ที่ BroadSoft ได้ยื่นต่อ SEC ข้อมูลทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด BroadSoft ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงคาดการณ์ล่วงหน้า ณ ที่นี้ต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับผลที่แท้จริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของ BroadSoft

เกี่ยวกับ BroadSoft:

BroadSoft เป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีในโซลูชั่นการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และศูนย์การติดต่อโดยใช้ระบบคลาวด์สำหรับองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการทั่วทั้ง 80 ประเทศ เราเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการสื่อสารแบบครบวงจรด้วยระบบคลาวด์ด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิด เคลื่อนที่ และปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการ 25 ใน 30 รายที่มีรายได้อยู่ในอันดับต้นของโลก ชุดแอพลิเคชัน BroadSoft Business ของเราได้เพิ่มความสามารถให้กับผู้ใช้และทีมงานในการแบ่งปันความคิดเห็นและการทำงานเพื่อได้มาซึ่งผลงานที่โดดเด่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | Work It!

เกี่ยวกับ VoIP Logic:

VoIP Logic เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) ของเทคโนโลยี Voice over-Internet Protocol (VoIP) แก่ผู้ให้บริการ VoIP Logic ทำให้ผู้ให้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการทำงานของบริการด้านการสื่อสารตามสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานของเราที่กระจายอยู่ทั่วโรงงานทั้ง  6 ผู้ให้บริการใด ๆ ก็สามารถออกแบบพร้อมกับรวมระบบและโซลูชั่นการเข้าสู่ VoIP การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริการอื่น ๆ ของพวกเขาได้โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำที่มีระดับการควบคุมสูง ด้วยเศรษฐกิจที่สำคัญของเงินทุนและการดำเนินงานในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และเป็นคณาจารย์ในด้านนี้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.voiplogic.com/.

ฝ่ายความสัมพันธ์กับนักลงทุน:
Chris Martin
+1 561-404-2130
cmartin@broadsoft.com

ติดต่อสื่อ:
Americas
Brian Lustig, Bluetext PR for BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

ยุโรป
Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson, ผู้ร่วมรับผิดชอบ BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com

APAC
Terry Alberstein, นำทางการสื่อสาร
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au